Linja-autonkuljettaja

Linja-autonkuljettaja
Koulutus alkaa: 
05.08.2019
Koulutuksen laajuus: 
34
viikkoa
Koulutus lyhyesti: 
Työvoimakoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista linja-autonkuljettajan tehtävistä ja työllistyy kuljetusalalle.

Koulutustiedot

Koulutuksen sisältö

Koulutus alkaa 05.08.2019
Haku päättyy 03.06.2019
Kesto 32 vk + 2 vk loma
Opiskelupaikkoja 5

 

Kuvaus
Pääsyvaatimukset: Työttömät ja työttömyysuhanalaiset 21 vuotta täyttäneet työnhakijat, joilla on työvoimapoliittinen koulutustarve ja jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammateissa toimimiseen ja joilla on vähintään B luokan ajo-oikeus ja ajokortti. Lyhytaikaisen ajo-oikeuden ja ajokortin haltija on saanut ajokorttilain tarkoittaman 37 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuljettajaopetuksen harjoitteluvaiheen (entisen pimeällä ajamisen ja II-vaiheen).

Koulutukseen liittyvä kortit, tutkinto- ja muut viranomaismaksut opiskelija maksaa itse.

Opiskelijan terveydentilan tulee olla sellainen, ettei se ole esteenä alan opiskelulle ja ammatissa toimimiselle. Opiskelijavalinnassa noudatetan Sora lainsäädäntöä (soveltumattomuuden ratkaisuja).


Lisätiedot
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista linja-autonkuljettajan tehtävistä ja työllistyy kuljetusalalle. Hän osaa toimia työtehtävässään huolellisesti, vastuullisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Hän hallitsee kuljettajalta vaadittavat asiakaspalvelua, markkinointia, rahastusta, rahti- ja matkatavaran kuljetusta sekä ajoneuvon käyttöä, toimintaa, rakennetta, huoltoa ja korjausta koskevat tiedot ja taidot.

Logistiikan perustutkinto/kuljetuspalvelujen osaamisala.
OSATUTKINTO muodostuu perustutkinnon pakollisista osista sekä yhdestä seuraavista työvoimapoliittisesti tarpeen mukaisista tutkinnon osista:
- kaukoliikenteen kuljettajan tehtävät
- tilausajoliikenteen kuljettajan tehtävät
- palveluliikenteen kuljettajan tehtävät

Työssäoppiminen 11 vk

HUOM. HAKIJAN TOIMITETTAVA AJOKORTTIOTE 3.6.2019 MENNESSÄ OSOITTEESEEN: TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, HARJAVALLANKATU 6, 29200 HARJAVALTA.
AJOKORTTIOTTEEN SAA TULOSTETTUA MAKSUTTA TRAFIN SÄHKÖISESTÄ OMA ASIOINTI-PALVELUSTA https://asiointi.trafi.fi.
JOS EI OLE TOIMITTANUT AJOKORTTIOTETTA NIIN EI VOIDA OTTAA HUOMIOON VALINNOISSA. 


Koulutukseen hakeudutaan työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivujen kautta www.te-palvelut.fi/Haussa oleva työvoimakoulutus
Koulutuksen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus ja kerro mm., miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi, että olet käynyt TE-toimistossa tekemässä työllistymissuunnitelman, varmistaaksesi mahdollisen korotetun ansio- tai peruspäivärahan taikka työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa valinnasta kirjallisesti ja kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja paikan.