Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus  on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa opiskelijoille maksutonta koulutusta. Se on suunniteltu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Tietyin edellytyksin myös muut henkilöt kuten työssä olevat ja työvoiman ulkopuolella olevat voivat osallistua koulutukseen.

 
Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta ja se myös valitsee opiskelijat. Koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä olleessaan sekä lisäksi ylläpitokorvausta. Katso alkavat työvoimakoulutukset Sataedun koulutustarjonnasta tai www.te-palvelut.fi