Tutkinnot

Tutkinto

Tutkinnon voi myös suorittaa ilman valmistavaa koulutusta. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa huomioidaan aina opiskelijan aikaisempi koulutus, työkokemus ja osaaminen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen henkilökohtainen opintojen kehittämissuunnitelma (HOKS). 

Ammattitutkinto

Ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää ammatillista perustutkintoa syvällisempää ammatinhallintaa. Tutkinnossa vaadittava ammattitaito kattaa jonkin laajahkon ammatin erikoisalueen. 

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen vaatii vielä ammattitutkintoakin syvempää erikoisosaamista jollakin ammatin erikoisalueella.