Opiskelu ulkomailla

Aikuisopiskelija voi suorittaa työpaikalla tapahtuvaa opiskelua myös ulkomailla. Työpaikka voi olla opiskelualan yrityksessä, julkisella sektorilla tai muussa organisaatiossa. Ammatillisten perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittavien opintoihin voidaan sisällyttää jaksoja ulkomailla.

Ulkomailla työssäolo vaatii omatoimisuutta ja aktiivisuutta. Jakson suunnitteluun ja käytännönjärjestelyihin kannattaa varata aina riittävästi aikaa. 

Työskentely ulkomailla on pääsääntöisesti palkatonta. Sataedu myöntää jaksoon tukea tapauskohtaisesti. Tuen suuruuteen vaikuttavat jakson pituus ja kokonaiskustannukset. Opiskelupaikan kv-yhdyshenkilö auttaa sopivan vaihtoehdon löytämisessä. 

Työssäjakso ulkomailla edellyttää aina asiasta sopimista ja suunnitelman kirjaamista omaan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan, HOKSiin.

 Sataedun kansainväliset yhteistyökumppanit ja toimipaikkojen kv-yhteishenkilöt näet täältä.