Jatkuva haku

Jatkuva haku

Jatkuva haku antaa mahdollisuuden hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. Opiskelun aloitusmahdollisuudet vaihtelevat tutkinnoittain.

Tarjoamme kiinnostavia opiskelumahdollisuuksia eri aloilla nuorille ja aikuisille. Tutkintoja ja tutkinnon osia voi suorittaa oppilaitoksessa tai työpaikalla. Oppimisessa voi myös hyödyntää verkko-oppimisympäristöjä.

Opintoja voi rahoittaa tilanteesta riippuen esimerkiksi opintotuella, aikuisopintotuella, työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

Hakeutuminen

1. Hae suoraan tutkintoon

Voit hakea opiskelijapaikkaa suoraan haluamastasi tutkinnosta. Hakulomakkeen löydät tutkinnon esittelysivulta Hakeminen -välilehdeltä. Tee hakemus ja otamme sinuun yhteyttä.

2. Varaa aika opinto- ja uraohjaukseen

Jos haluat tarkemmin selvittää erilaisia koulutusmahdollisuuksia, varaa aika opinto- ja uraohjaukseen! Täytä sähköinen lomake ja kutsumme sinut ohjauskeskusteluun: AJANVARAUS OHJAUKSEEN

Lomakkeella voit halutessasi kertoa kiinnostuksen kohteistasi tai siitä, missä haluaisit opiskella. Täytä vähintään henkilötiedot.

Tutustu tutkintoihin 

 • Ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen antaa alalla vaadittavaa ammatillista perusosaamista.
 • Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot syventävät ammattitaitoa. 

Tutustu koulutustarjontaan ja tutkintoihin: KOULUTUKSET JA TUTKINNOT 

Jatkuvan haun valintaperusteet

Arviointiasteikko 1–5  

I oppimisvalmiudet: aiempi opiskelumenestys, itsearviointi, aiemmin keskeytyneet opinnot, mahdollinen lukiseula  

 • hakijan aiempi opiskelumenestys heikko (5–6) tai/ja hakijalla on oppimisvaikeuksia suhteutettuna tutkinnon vaatimuksiin tai/ja hakija osaa heikosti arvioida oppimisvalmiuksiaan 
 • hakijan aiempi opiskelumenestys hyvä (7–8), hakijalla ei ole erityisiä oppimisvaikeuksia, hän arvioi oppimisvalmiuksiaan 
 • aiempi opiskelumenestys kiitettävä (9–10), ei oppimisvaikeuksia, hän arvioi oppimisvalmiuksiaan monipuolisesti 

II motivaatio: tavoitteellisuus, tietämys siitä mihin on hakeutumassa  

 • hakijan näkemys alasta ei ole selkeä eikä realistinen, hakijan käsitys alan ammattitaitovaatimuksista on pintapuolinen 
 • hakija tietää alan työn sisällöt ja ammattitaitovaatimukset pääpiirteissään ja on innostunut hankkimaan tietoa ja osaamista asiaan. 
 • hakijalla on selkeät ja realistiset näkemykset alasta ja sen ammattitaitovaatimuksista, hän suunnittelee innostuneesti opintojensa toteuttamista ja uraansa 

III aiemmin hankittu osaaminen: koulutus, työkokemus, valmiudet  

 • hakijalla ei ole tunnistettavaa eikä tunnustettavaa aiemmin hankittua osaamista alasta 
 • hakijalla on jonkin verran tunnistettavaa ja/tai tunnustettavaa aiemmin hankittua osaamista alasta 
 • hakijalla on paljon tunnistettavaa ja/tai tunnustettavaa aiemmin hankittua osaamista alasta 

IV soveltuvuus alalle: tieto alasta ja itsearviointi  

 • hakijalla ei vaikuta olevan merkittävässä määrin alalla edellytettäviä ominaisuuksia eikä hakija arvioi soveltuvuuttaan alalle 
 • hakijalla on joitain ominaisuuksia, joita alalle soveltuvalta edellytetään, hakija arvioi soveltuvuuttaan realistisesti 
 • hakija soveltuu hyvin alalle ja hän arvioi monipuolisesti ja realistisesti soveltuvuuttaan   

V opiskelumahdollisuudet: elämäntilanne, koulutuksen rahoitus, työpaikalla tapahtuva oppiminen  

 • hakijan elämäntilanne, esimerkiksi opiskelun aikainen asuminen, koulumatkat, rahatilanne, hankaloittaa opiskelun aloittamista, eikä hakijalla ole selkeää suunnitelmaa tilanteeseen 
 • koulutus sopii hakijan elämäntilanteeseen ja hakija suunnittelee koulutuksen rahoittamista, koulumatkoja ja perhetilanteen järjestelyjä, jotka mahdollistavat opinnot 
 • koulutus sopii hyvin hakijan elämäntilanteeseen, hänen suunnitelmansa koulutuksen rahoituksen, koulumatkojen ja perhetilanteen järjestämiseksi ovat realistiset, hakijalla voi olla myös alustavasti suunniteltuna/sovittuna työpaikka työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämiseksi.

Opiskelijaksi hakeutuvaa haastatellaan valintaperusteiden mukaan. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutukseen hakeutuvat osallistuvat soveltuvuuskokeeseen.

 

Jatkuvassa haussa

 

Lisätietoa Sataedussa opiskelusta

Hakijan opas, yhteishaku

Sataedun sähköinen Hakijan opas 2018 (www.sataedustaammatti.com)

Opiskelijan opas

Sataedun opiskelijoiden oma opas opiskelun arkeen Sataedu opiskelija (https://sataeduopiskelija.com/)

Tarinoita Sotealalta

Sotealan tarinoita koulutuksesta ja opiskelijaelämästä #parhaathoitajat www.soteala.com

Virtaan, koulutuksesta ja opiskelusta

Opiskelun ja opettamisen arki Sataedussa www.virtaan.com